top of page

Förändringsledning

Som chef och ledare ställs du inför massor av utmaningar. Kanske hör din verksamhet till dem, som har fullt upp att göra och ändå inte får så bra tillväxt, lönsamhet eller når verksamhetsmålen som du önskar. Du ska fördela tid mellan att leda organisationen operativt och få förändringar att hända.

Du ska också få med medarbetarna på förändringsresan och det är ett antal medarbetarrelaterade frågor som ska lösas.

Vem behöver stöd i förändringsledning?

De flesta företagare och verksamheter behöver då och då stöd i förändringsarbetet. Extra viktigt brukar det vara

  • när kostnaden för personal ökar på grund av ohälsa och hög personalomsättning

  • förändringar i ledning av företaget till exempel från ägarlett till ägarstyrt

  • när företaget inte når tillräcklig omsättning eller lönsamhet

  • när ni vill växa.

Förmodligen är ditt fokus på att leda verksamheten, företaget och du behöver kraftsamla för att också leda den till utveckling av verksamheten. 

Hur går det till?

Verksamhetens mål är utgångspunkten. Vid vårt första möte går vi igenom era mål, utmaningar, möjligheter, vad ni har gjort hittills och var ni står nu. Om ni har en affärsplan och en utvecklingsplan utgår vi från dem.

Vad vi sedan jobbar med beror på era behov. Ibland behöver vi se över hela utvecklingsplanen och affärsstrategin och ibland handlar det mer om att hitta rätt aktiviteter för att komma vidare i förändringsprocessen. För att få förändringen och utvecklingen att ske är det kanske otillräckligt att göra enstaka aktiviteter och insatser. Att få medarbetarengagemang kan större aktivitet och åtgärder behöva genomföras som att utforma processer och organisation som stödjer förändringsprocessen och målen i affärs- och utvecklingsplan.

Jag kommer att ifrågasätta och vara lite besvärlig, men alltid på ett vänligt sätt. Och ha ett fokus på att medarbetarna involveras i hela processen.

Jag lovar, även om vi pratar planer och strategi, så är det inget flum. Vi ska hitta det som är viktigt för er och som leder till verklig förändring. Praktiskt och hands-on. Medarbetarna ska med!

Hur lång tid tar det?

Vi kan ses vid några få tillfällen eller kontinuerligt under ett eller flera år. Det beror helt på var ni står nu och vad ni vill uppnå.

Spelar branschen någon roll?

Jag kan få frågan om jag har jobbat med något annat företag i samma bransch som kundens. Ibland har jag det, ibland inte. Men det spelar faktiskt ingen roll. Du kan ju branschen. Jag kan det andra, hur man startar och driver förändringar och det mesta om HR- och personalfrågor. Tillsammans hittar vi lösningarna.

Varför ska ni välja mig som rådgivare?

Jag har många erfarenheter, som kan vara till nytta hos er: chef, förändringsledare, gedigna kunskaper om HR-frågor och egen företagare. Min kunskap och erfarenhet spelar förstår roll, men det viktigaste är din känsla.

Att du får förtroende för mig och att vi har en bra dialog. Därför ska vi träffas innan du bestämmer dig.

Boka en första kostnadsfri träff!

Kontakta mig  på kristina@lynxledarskap.se eller 0708–156520. Jag ser fram emot vårt möte!

Förändringsledning: Service

Modell för att planera och genomföra förändringar

Visst kan du leda förändringar och ha både lönsamhet och medarbetarengagemang!

Lynx ledaskap är ett företag som förstår vikten av att du får fortsatt lönsamhet under pågående utveckling. Med en tydlig strategi erbjuder vi guidning och metodstöd för förändringsledning. Läs mer under flikarna; Rådgivning och coachning för ledare och Förändringsledning för företag.

Modellen har hämtat inspiration från Kotter, Lewin och Connor m fl.

1.Förbered

Ett framgångsrikt förändringsarbete börjar med en kartläggning och analys av nuläget. Den matchas med det önskade läget och blir en tydlig vägledning för det fortsatta arbetet.
Det är avgörande för ett framgångsrikt förändringsarbete att lägga ner ett omsorgsfullt arbete på planeringen.

2.Implementera

Mobilisera ledare och medarbetare som berörs av förändringen. En tydlig plan för förändringsresan gör det enkelt att följa och justera aktiviteter och insatser som behöver genomföras. Komplettera med mål för att skapa ett medarbetarengagemang.

3.Förstärk

Förändringsresor och utvecklingsarbetet tar ofta tid. Att förstärka budskap genom att coacha mot uppsatta mål och kommunicera genom work shops är en framgångsfaktor.

4.Kompetensutveckla

Ge förändringsresan en chans med bästa möjliga start och kompetensutveckla medarbetarna och chefer, ledare i kunskaper i att leda förändring, vikten av att kommunicera och involvera medarbetare och chefer.
Och säkerställa att din verksamhet har rätt kompetens på kort och lång sikt.

Kontakta oss, för konsultation och vi anpassar upplägget efter ditt företagsbehov.

Förändringsledning: Produkter
bottom of page