top of page

Strategisk kompetensförsörjning

Analys och planering av kompetensförsörjningen för din verksamhet


Vi erbjuder dig kvalificerat stöd i planering av din verksamhets kompetensförsörjning. Nuläges analys med aktuell forskning och omvärldsspaning. Översätt i förslag till åtgärder och stöd i implementering av dem.

Hur går det till?

Kartläggning av verksamheten genom intervjuer och inläsning av verksamhetsplaner och andra viktiga dokument. Genomgång av forskning och omvärldsanalys. Resultatet sammanställs i en rapport och du får förslag till fortsatt arbete.

Hur lång tid tar det?

Det beror helt på vilken fråga och omfattning av din verksamhet.

Varför ska just jag vara din stöd?

Min egen erfarenhet kommer från att leda HR-verksamhet och att ansvara för kompetensförsörjningen i större verksamheter som behövt planera för omställning i både avveckling och omfattande rekryteringsbehov. Jag har också erfarenhet att hitta orsakssamband med oönskad hög personalomsättning.

Boka ett första möte!

Kontakta mig på kristina@lynxledarskap.se eller 0708–156520. Antingen ses vi fysiskt eller online. Jag ser fram emot vårt möte!

Analys av kompetensbehov: Tjänster
bottom of page