top of page

Om

Kristina Öhman, ägare och VD

Kristina har en gedigen erfarenhet av hela HR-området såväl medarbetarfrågor, förhandlingar, omorganisationer som ledarskapsutveckling.

Som HR-chef har hon lett och drivit fler stora och komplexa förändringar och transformationer.  Hur du kan vända motstånd till engagemang och skapa framtidstro, psykologisk trygghet är områden som Kristina har djupa kunskaper om och egen erfarenhet av.


Hon är certifierad i styrelsearbete av Styrelse Akademien.

Lynx Ledarskap erbjuder kvalificerat och behovsanpassat stöd i HR-frågor, förändringsledning, chef- och ledarskapsfrågor.

130_KRISTINA.jpg
Om: Om
bottom of page