top of page

Att vända motstånd till engagemang - vid omställning

Glädjen och känslan att stå framför gruppen och uppleva att de gav uttryck för framtidstro var makalös!


Vi hade behövt göra en förändring på avdelningen som innebar att några skulle få sluta. Vi hade avvecklat och gjort en större verksamhetsförändring.


Tårar, osäkerhet och misstro påverkade medarbetarna under förändringsresan. Sömnlösa nätter, tvivel och en klar fundering på vad jag utsatte dem och mig själv för fanns under perioden.


Nu behövde vi återhämta oss och stanna upp, reflektera vad vi hade varit med om.


Hur hade svårighet kunnat bli ett fint avstamp till att känna framtidstro, glädje och engagemang❔

💹 Vi hade strukturerat oss genom att ha flera olika mötesarenor för att informera, diskutera, samtala och stämma av.


💹Vår egen ledningsgrupp hade gjort en klar rollfördelning om vem som skulle göra vad i dialoger och aktiviteter.


💹 Vi jobbade hårt med att skapa en framtidsbild av vart vår förändringsresa skulle kunna innebära, visuellt. Vi omvärlds spanade tillsammans.


💹 Vi ville skapa en transparens och en äkta upplevelse att alla frågor kan ställas - inget skulle vara dolt. Av den anledningen hade vi en punkt på veckomötet som vi kallade - "stinky fish". Rykten och tankar som gruppen gick och bar på och hörde i "korridoren" kunde adresseras hit.


Inga ovanstående punkter är något som fungerar på en gång. Vi behövde verkligen vara envisa, ha tålamod och tänka uthålligt att vi ville skapa en bra stämning trots allvarliga och komplicerade frågor som finns när du ska ställa om en verksamhet.

7 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
Inlägg: Blog2_Post
bottom of page