top of page

Be om ursäkt och säg förlåt!

Går du då tillbaka och säger- förlåt? Ber om ursäkt för missförståndet och din förhastade slutsats? 🤔Jag tycker verkligen om böcker som innehåller en tvist och vinkling där läsaren får följa med bokens karaktärer vad och hur de faktiskt handlar jämfört med vad de tänker och avstår att berätta för omgivningen. Eller där du som läsaren får en sida av händelseförloppet först och lite senare ett annat. Den senaste boken jag läst är Camilla Grebbes, Alla ljuger. Inte sällan framgår det att missförstånden är många.


Vad har det med ordet förlåt att göra❔ I det flesta organisationer är det meningen att du som chef regelbundet ger återkoppling till medarbetare om önskad utveckling och förflyttning, sluta att göra eller göra istället. Det kan handla om ett beteende, en prestation.


Återkopplingen blir genomförd. Medarbetaren reagerar. Ger sin version. Allt blir inte sagt! Dialog och överenskommelse om förändring. Allt frid och fröjd.


En tid senare får du veta omständigheter kring medarbetaren som faktiskt ger dig en ny insikt. Händelsen och situationen ställs på enda och nya fakta finns. Kunskaper och upplysning om förhållanden privat och eller faktiska händelseförlopp.


Att säga förlåt – och mena de. Det är kraftfullt, läkande för din relation med dina medarbetare. Och utvecklande för dig som person och ledare!👩‍🏫


Det skapar fina förutsättningar för att ha förtroendefulla relationer på arbetsplatsen. Och i bästa fall får du förlåtelse!🙏💛


De här ingångarna kan du ha vid dina samtal om återkoppling till dina medarbetar och teammedlemmar:👇

✅Först och främst - Det finns alltid två sidor av myntet! Lyssna noga! Ställ frågor!

✅Tveka inte att be om ursäkt och att säga förlåt, att du misstog dig eller ha fått ny kunskap

✅Lyssna på vad medarbetaren ger dig för återkoppling och sin syn på hur hen upplevdes samtalet och situationen

✅Ställ dig frågan igen – vad var orsaken att fakta inte kom fram vid första samtalet? Reflektera!

✅Var ödmjuk och skuldbelägg dig inte – det är starkt att gå tillbaka till medarbetaren 💪


📥Vill du veta mer hur du kan utvecklas som chef och ledare tillsammans med ditt team? Kontakta mig direkt via DM eller kristina@lynxledarskap.se


Vad är din erfarenhet och säger du förlåt när det har blivit fel❔

#ledarskap#personligutveckling#tillit#psykologisktrygghet

28 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
Inlägg: Blog2_Post
bottom of page