Det kommer aldrig bli som förut! Nu är det nya här!

Hur ska jag kunna nå mina medarbetar. Det är så jobbigt, IRL, hybrid eller digitalt? Hur ska vi ha det?


De senaste veckorna och efter semester pågår en intensiv diskussion om hur verksamheten ska mötas när restriktioner och beslut övergår till förhoppningsvis post-corona. Det nya arbetslivet kan vara, är här!


Du som chef våndas att behöva besluta om nya sätt att umgås och mötas. Du vill att HR ska ta fram riktlinjer för hur ni ska umgås.


Förändringar som börjar se slutet och övergången till nya arbetssätt har också frågor. De är lika viktig att prata om som inledningen på en förändringsresa. Det nya behöver tryggas, förstärkas och följas upp.


Tips - Hur kan ni enas om mötesformer framåt?

✅Avsätt tid för att diskutera frågorna i teamet.

✅ Det nya arbetslivet är digitalt! Utgå från det. Diskutera vad det innebär för teamet.

✅Fråga dina medarbetare när önskar de mötas fysiskt individuell och i grupp? Finns det några möten som absolut ska vara fysiska?

✅Pröva och utvärdera regelbundet det nya arbetssättet. Bestäm tid för uppföljning.


Ni har blivit duktiga på att mötas digitalt.

❓Har du några andra tips på bra frågor att diskutera i teamet?


📥Kontakta mig om du vill ha hjälp med att lägga upp en workshop för ämnet❕#förändringsledning#postcorona#medarbetarengagemang#ledarskap

Kontakta mig för hjälp med att lägga upp en workshop.

1 visning0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla