top of page

Får du med dig organisationen och människorna i den? Grattis!

Jag har blandande erfarenhet.Jag har verkligen haft en inre drivkraft att vilja utveckla mitt ledarskap som skapar en miljö som gynnar engagemang och framtidstro. Det har inneburet ett aktivt arbete och att våga pröva olika vägar framåt. Ta emot kritik, lyssna och förbättra. Det jag har upplevt som svårast och utmanande är att jag vid olika tillfällen fattat beslut om förändringar som inneburit att verksamheten avvecklas och med uppsägningar som följd. Då prövades medarbetarnas förtroende för mitt ledarskap och ledningsgruppen rejält. Några medarbetare kommer aldrig förlåta mig personligen för de verksamhetsbesluten. Teamet som är kvar behöver också få tid att återhämta sig och det bästa återkopplingen är när medarbetare ser möjligheterna framåt igen.


Förändringar i verksamheten kräver omfattande dialoger i ledningsgruppen, med uppdragsgivaren, med de fackliga parterna och ditt eget nära team. Det är verkligen en helhet och ett pussel som ska läggas för att lyckas. Och allt hänger ihop.

Det tar ännu längre tid om du hoppar över eller låter bli att skapa förutsättningar för delaktigt och förståelse för varför och syftet med förändringen. Det spelar ingen roll vilken omfattning förändringarna har, nya arbetssätt, nya stödsystem, utveckling av processer och så vidare. Du behöver arbeta kontinuerligt i olika målgrupper för att göra förflyttningen möjlig - Quick fix är orealistiskt!


Nedan delar jag några aktivitet som jag sett har gett bra förutsättningar för att skapa engagemang hos medarbetarna.

  • Sätt av tid så att teamet ska kunna ställa frågor om förändringens varför, syfte och utveckling av arbetet. Enskilt och i grupp. Gör en plan för mötestillfällena, syfte och målgrupp för varje tillfälle. Fråga teamet hur ofta de vill och behöver mötas. Det kommer att variera beroende på var ni är i förändringsarbetet.

  • Låt teamet ta fram hur förändringen ska genomföras. Du och din ledningsgrupp sätter målet och leder mot det. Det skapar energi och engagemang i teamet. Det blir sällan som du har tänkt dig utan bättre!

  • Var transparant med att du också är osäker och saknar svar på alla frågor om vägen framåt. Jag har upplevt jag känner mig sårbar när jag har sagt att jag inte vet. Och det har varit det som verkligen har skapat förtroende från teamet.

Vad är dina framgångsrecept för att få med dig människorna vid förändringsarbete?7 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
Inlägg: Blog2_Post
bottom of page