top of page

Står dina medarbetare kvar på perrongen?

Vilka förutsättningar ger du för att lyckas med förändring❓


Jag har fått flera uppdrag genom åren att leda omfattande förändringar. Att bygga upp och utveckla flera HR-avdelningars erbjudande. Nya arbetsuppgifter och arbetssätt som i sin tur påverkar hur HR har uppfattats av verksamheten. Nya tolkningar av kollektiva avtal som innebär ändrad arbetstidsförläggning. Helt nya kollektivavtal som innebär förändrade anställningsvillkor och påverkar människors innehåll i plånboken. En kulturförändring som heter duga! 🚀

Miljön för att leda och driva förändring har varit viktig för hur jag och mina medarbetare, verksamheten har upplevt och drivit och tagit oss igenom förändringsarbetet.


👉Ett klokt och omtänksamt ledarskap har ställt frågan – vad kan jag göra för dig och har du det stöd du behöver? – Det är en stor transformation och förflyttning vi, du och dina medarbetare ska göra!


👉Ett mindre klokt chefskap har ställt frågan – när är du klar och jag ser inte att det händer något. När kommer de nya kollektivavtalen på plats – när kan HR leverera?


Förändringsledning är så mycket mer än tid, budget och mål. Vad är det för vits med att jag kör tåget själv? Och alla medarbetare är kvar på perrongen? Eller en hel verksamhet inte vill att tåget ska gå? 🚉


Min bestämda uppfattning är att ledningen ska tillsammans vara i sista vagnen och se till att den är med, att medarbetare och organisation har det bra med kaffe, mat och andra förnödenheter. Vi ska ha lagt ut spåren för framtiden och en tidtabell för att ha en aning om vart vi ska. 🚆


Ledningsgruppen ska vara med och se till att medarbetare och verksamheten vill och förstår varför alla ska med! Ta höjd för det motstånd och konflikter som uppstår vid stora förvandlingar.⛈ Det är ett gemensamt uppdrag och ingen enskild avdelning eller människas arbete!


Oj vilken värdefull kunskap jag har fått på vägen!💡🤔


Så här kommer några strategiskt viktiga frågor för dig och din ledningsgrupp att ställa:

✅Står hela ledningen bakom förändringen med helhetssyn och ödmjukhet för hur den kommer att påverka verksamheten och människorna i den?

✅ Hur vill vi skapa delaktighet i förändringsprocessen?

✅ Vilken kultur, beteenden, finns i verksamheten? Misstag kommer att ske! Och letar vi då en syndabock eller ser vi misstag och förändringar som möjliga tillfällen till ett lärande längs med vägen?


⭐Vilken känsla vill du skapa i ditt förändringsarbete och hur förbereder du det❓


10 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
Inlägg: Blog2_Post
bottom of page