top of page

Prioritera i mängden förändringar

🎯Led ett hållbart förändringsarbete


Hur många bollar i luften går det att ha i en verksamhet?⚾️🥎

Svaret på skulle kunna vara många. Om tillgång till kompetens och arbetskraft är god.

Men en del är hur många som kan arbeta samtidigt med olika förändringsuppdrag.


En annan del är att kunna leda och styra flera stora förändringsuppdrag samtidigt.

En av mina stora motgångar som förändringsledare är när vi i ledningsgruppen underskattade vikten av att ha förståelse för och kunskap om hur verksamhetens reaktion på förändringen skulle bli och blev.🤔 En av orsaker som jag ser det att det fanns för många pågående förändringsprojekt samtidigt och att vi satte av otillräckligt med tid för reflektion för att kunna styra och leda förändringarna.


Det har gett mig värdefull erfarenhet som jag aldrig kommer att glömma bort😀


Jag vill verkligen uppmana alla ledningsgrupper och uppdragsgivare att verkligen prioriterar i hur många pågående förändringsuppdrag som en verksamhet har. Vän av ordning menar kanske att behovet av förändringar finns och det är en fråga om att verksamheten ska kunna behålla sin position eller till och med utveckla den.


Min erfarenhet är att ju fler förändringsprojekt desto större risk att några inte går i lås. Det kostar verkligen onödigt mycket pengar och till och med ohälsa och en känsla av att vara misslyckad som förändringsledare.

❓Hur gör din ledningsgrupp, bokar ni in tid i för att reflektera över reaktioner i verksamheten?

9 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
Inlägg: Blog2_Post
bottom of page