top of page

Repetera, berätta och beskriv många gånger

Hur många gånger ska jag behöva ta om...

Du står framför teamet och tänker att du har presenterat syftet med förändringen ett par gånger.

Ett par gånger är alldeles för lite - du kommer att behöva ta om, upprepa och beskriva syftet med förändringen många gånger till.

Jag vill påstå att det här är ett av de viktigaste arbetet du har som ansvarig. Det är ditt jobb att repetera och förankra varför ni behöver göra förändringen. Då och då har jag varit trött på att höra mig själv berätta om varför vi ska göra just den här förändringsresan. Och så avgörande att den får ta tid, den lägger grunden för att skapa förståelse och engagemang i teamet, i verksamheten.


Bjud in till dialog och du har också börjat skapa bra förutsättningar att ert förändringsarbetet får en bra start och utveckling.

Vad är din erfarenhet av att förmedla varför ni behöver göra förändringen? Några tips du kan dela med dig?


10 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
Inlägg: Blog2_Post
bottom of page